Farma nosníc Kežmarok

Vďaka investíciám do kompletného technologického vybavenia systému obohatených klietok a tiež do systému podstielkového chovu sa nám podarilo zabezpečiť plnenie legislatívnych požiadaviek Európskej únie nielen v oblasti welfare zvierat, ale aj v oblasti hygieny a bezpečnosti potravín. Pri súčasnej modernej výrobnej technológii sa vajcia dostávajú priamo z výrobných hál na dopravný pás, ktorý ich privedie do triediarne s regulovanou teplotou, kde sa realizuje kontrola ich kvality a triedenie podľa hmotnostných tried S, M, L a XL pomocou triedičky MOBA. Po vytriedení sú vajcia uskladnené v chladiarni s modernou klimatizáciou, ktorá umožňuje regulovať teplotu a vlhkosť vzduchu podľa požadovaných parametrov.

Chov nosníc ako aj celý proces triedenia, balenia a skladovania sú pod neustálym štátnym veterinárnym dozorom.

 

Priamo v areály Farmy nosníc v Kežmarku sa nachádza podniková predajňa vajec, ktorá je pre zákazníkov garanciou čerstvosti, správneho skladovania a manipulácie vajec. 

V našom sortimente sa nachádzajú aj cereálne vajcia, ktoré znášajú nosnice, ktoré sú kŕmené zmesou z viacerých minimálne 4 druhov obilia. Nesmieme zabúdať aj na zlatožlté vajcia, kde farebnosť žĺtka dosahuje 14° stupnice LaRoche.